Feb 22, 2021

Rekrutacja 2021/2022


 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Category: General
Posted by: adminN

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 lutego 2021 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 według poniższego harmonogramu:


1) Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania rekrutacji: 22.02.2021 r. – 03.03.2021 r.);


  1. 2) Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 08.03.2021 r. – 19.03.2021 r.);
  1. 3)Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

(okres zawierania umów: 15.03.2021 r. – 31.03.2021 r.);  1. 4) Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola;

(okres: maj 2021 r.);  1. 5) Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy;

(okres: sierpień 2021 r.).Jeżeli po zakończonej rekrutacji (wewnętrznej i zewnętrznej) pozostaną wolne miejsca do przedszkola, zostanie uruchomiona rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.Opłata wpisowa do przedszkola wynosi 300,00 zł.Czesne za przedszkole składa się z opłaty stałej (375,00 zł) i opłaty dziennej (10,00 zł, a w przypadku posiadania przez dziecko specjalnej diety 12,00 zł). W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego czesne ze przedszkole jest niższe. W przypadku wzrostu cen żywności, za catering opłata dzienna – za wyżywienie może ulec zwiększeniu.O spotkaniach organizacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych nowoprzyjętych dzieci
i ewentualnym dniu adaptacyjnym rodzice/opiekunowie prawni zostaną telefonicznie poinformowani w sierpniu 2021 r.Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola

 

Załącznik: „Karta przyjęcia dziecka na rok szkolny 2021/2022”


Załącznik: „Zarządzenie Dyrektora – rekrutacja 2021/2022”


Załącznik: „Klauzula Informacyjna - dane osobowe dzieci i rodziców, opiekunów prawnych”