Strona 1 z 28  > >>

Apr 2, 2022

                                                                

 

                                                           

02. kwietnia obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMUJego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.


W tym dniu zapalamy się na NIEBIESKO!


Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.PAMIĘTAMY I WSPIERAMY 

Aug 30, 2021

 DRODZY RODZICE

 1 WRZEŚNIA JUŻ NIEBAWEM !Feb 22, 2021

 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni

Oct 23, 2020

 

DRODZY RODZICE !

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIE Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI.

 

W RAZIE WSZELKICH ZMIAN BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ.