Slide 1 Slide 2
This is an example of a HTML caption with a link.

REKRUTACJA

Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni    

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 marca 2022 r. rozpoczęliśmy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według poniższego harmonogramu:

 

1) Rekrutacja wewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci już uczęszczających do przedszkola, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy są pracownikami organu prowadzącego przedszkole, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 6-letnich i starszych, dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (okres trwania rekrutacji: 01.03.2022 r. – 07.03.2022 r.);

 

  1. 2) Rekrutacja zewnętrzna – dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które mają po raz pierwszy rozpocząć uczęszczanie do przedszkola i nie są dziećmi rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w §12 ust. 1), 2), 3)

(okres trwania rekrutacji: 08.03.2022- 18.03.2022 r.);

 

3)Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi z rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej (okres zawierania umów: 01.04-30.04.2022r.)

 

4)Stworzenie listy dzieci uczęszczających do przedszkola (okres: czerwiec 2022r.)

 

5) Podział dzieci uczęszczających do przedszkola na grupy ( okres: sierpień 2022r.)

 

 

 

  1. DRUKI DO POBRANIA :

- KARTA ZEWNĘTRZNEJ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023