Zajęcia dodatkowe

Różnorodne możliwości rozwijania się i poszerzania horyzontów dzieci poza standardowym programem nauczania.

„Zaczarowana książka” prowadzący mgr Karolina Mleczko

To program kształtujący nawyki czytelnicze dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie tych nawyków to moment, w którym przekazuje się wiedzę na temat drugiego człowieka, świata. Czytanie książek kształtuje i wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija pamięć i wyobraźnię, poszerza zasób słownictwa oraz dzięki temu dziecko jest w stanie/potrafi wypowiadać się językiem komunikatywnym. Poprzez tą formę, czyli aktywne słuchanie dziecko opanowuje język oraz na równi kształtuje się z rozwijaniem jego myślenia.

„Pierwsze przygody z czytaniem” prowadzący: mgr Sabina Indeka

Nauka czytania jest jedną z podstawowych umiejętności gwarantujących dziecku sukces w szkole. Jedne dzieci bardzo szybko przyswajają wiadomości, zdobywają nowe umiejętności, inne zaś napotykają na duże trudności w opanowaniu nawet prostych czynności. Aby dziecko mogło wejść bez wysiłku w świat pisma musi mieć częsty kontakt ze słowem pisanym. Im większe nasycenie słowem pisanym, tym łatwiej dziecku odkryć świat pisma. Optymalna metoda wprowadzenia dzieci w świat pisma ma na uwadze prawidłową realizację procesu edukacyjnego w przedszkolu, a przede wszystkim potrzebę wprowadzenia dzieci w świat liter w sposób bezstresowy, poprzez zabawę.

„Tupanki, klaskanki, dla dzieci wyliczanki” prowadzący mgr Olena Slomchynska

Zajęcia skierowane na przedstawienie i ułatwienie przedszkolakom kontaktu ze słowem, rytmem i muzyką w różnych formach. Oparte na zestawie zabaw rytmiczno-słowno-ruchowych oraz autorskie wiersze, rytmiczanki i wyliczanki autorstwa Katarzyny Janiszewskiej. Zajęcia oparte na koncepcji pedagogiki muzycznej Carla Orffa: proste teksty zawarte w zabawach nadają się do rytmizowania i melodyzowania. W zabawach wykorzystywane są podstawowe instrumenty muzyczne, które uatrakcyjniają zabawy i ułatwią rytmizowanie wierszy.

Rytmika prowadzący: mgr Olena Slomchynska 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o najbardziej uznane i sprawdzone metody i koncepcje wychowania muzycznego: wychowania i umuzykalnienia C. Orffa; metoda rytmiki E. Jacques-Dalcroze’a; metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss. Program zajęć uwzględnia potrzeby, zainteresowania i możliwości dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

ZAJĘCIA SPORTOWE „DRUŻYNA KANGURA”

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

(dodatkowo płatne)